Οικογενειακή ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική γονέων

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα, και όπως συμβαίνει σε όλα τα συστήματα, το ένα μέλος μπορεί να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το άλλο. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν συμβαίνει σε ένα μέλος της οικογένειας χωρίς να επηρεάσει και τα υπόλοιπα μέλη. Γι’ αυτό ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσεις ένα ζήτημα μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο είναι η οικογενειακή θεραπεία. Μέσα από αυτήν, τα άτομα αντιλαμβάνονται συμπεριφορές και το αντίστοιχο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν μέσα στην ισορροπία του συστήματος της οικογένειας ή και το αντίστροφο. Η οικογενειακή θεραπεία συνίσταται κυρίως όταν τα παιδιά είναι ακόμα μικρά και απορροφούν συναισθήματα ή εντάσεις που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον, διαμορφώνοντας συμπτώματα ή συμπεριφορές, που δεν είναι απόλυτα κατανοητές ή ξεκάθαρες. Η οικογενειακή θεραπεία βοηθάει στην ισορροπία της οικογένειας σαν ομάδα αλλά και του κάθε μέλους χωριστά.Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται και η συμβουλευτική γονέων, μέσα από την οποία οι γονείς μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών, να κατανοούν πιθανές δυσκολίες και να τα βοηθήσουν να τις ξεπεράσουν.