Δια ζώσης συνεδρίες ή εξ’ αποστάσεως (online)

Οι συνεδρίες γίνονται κυρίως δια ζώσης στο ιδιωτικό γραφείο, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως ασθένεια, δυσκολία μετακίνησης, έλλειψη χρόνου ή διαμονή σε άλλη πόλη, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα διαδυκτιακών συνεδριών.